Disclaimer

De aangeboden informatie op onze website is met de uiterste zorgvuldigheid en aandacht samengesteld en wordt ook in die mate onderhouden. Deze informatie is niet uitputtend bedoeld en kan niet ter vervanging dienen van deskundig advies. Wij bieden geen enkele garantie op de juistheid, volledigheid en actualiteit van op onze website geboden informatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de geboden informatie is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, die is of dreigt te worden toegebracht of op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de op deze website verstrekte informatie en/of uit informatie die aangeboden wordt door derden middels een, op onze website vermelde, hyperlink.

Aan het gebruik van het, op de website geboden, contactformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zullen altijd zo spoedig mogelijk reageren op een volledig ingevuld contactformulier. Dit geldt ook indien u contact met ons opneemt middels het algemene e-mailadres info@valentien.eu.

Valentien respecteert uw privacy. Wanneer u ons contactformulier invult, worden van u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Deze gegevens zijn louter bedoeld en noodzakelijk voor de contactdoeleinden die verband houden met de in het contactformulier gestelde vraag of de gegeven informatie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Het voornoemde geldt ook voor e-mails die worden verzonden via het algemene e-mailadres info@valentien.eu.